Združenie K8 Oficiálne internetové stránky


Google vyhľadávanie

 

 

O nás

Zabezpečené proti spamu


Záujmové združenie

 

Združenie K8: záujmové združenie Hlavného mesta SR Bratislava a krajských miest Slovenskej republiky.


Združenie K8 obhajuje záujmy Hlavného mesta SR Bratislavy a krajských miest a ich obyvateľov, spoločnými silami zabezpečuje rozvoj  samospráv a koordinuje postup pri hľadaní a presadzovaní riešení pre občanov. Zastupuje približne 1,2 milióna občanov Slovenska a členov spája odhodlanie aktívne a dôrazne vstupovať do diskusie o kľúčových rozhodnutiach a aktivitách vlády SR, Národnej rady SR ale aj ďalších orgánov, ktoré majú dopady nielen na samotný výkon samosprávnych kompetencií, ale aj na životy  občanov a miest v čo najširšom meradle.    

Členovia Združenia krajských miest K8 chcú byť partnermi i vláde SR a požadujú adekvátny priestor pri tvorbe opatrení ovplyvňujúcich ich činnosť s cieľom vyhnúť sa problémom pri ich implementácii, alebo neprimeraným zásahom do kompetencií samospráv.
 

 

Dokumenty

 • Ciele Združenia K8
  Hlavným cieľom združenia je obhajovať záujmy obyvateľov Hlavného mesta SR Bratislavy a obyvateľov krajských miest pri rešpektovaní ich autonómneho postavenia, aktívne ovplyvňovať rozvoj ich samosprávnych funkcií, zjednocovať postup členov združenia pri vykonávaní im zverených kompetencií a navrhovať vecne príslušným orgánom riešenie problémov samosprávy v súlade s Ústavou SR a zákonmi Slovenskej republiky a s prihliadnutím na Európsku chartu samosprávy.
  12.8.2009 | Zložka dokumentov: O nás
 • Postavenie Združenia K8
  Združenie K8 je reprezentantom a hovorcom Hlavného mesta Bratislavy a krajských miest, ktoré sú jeho členmi
  12.8.2009 | Zložka dokumentov: O nás
 • História Združenia K8
  Združenie K8 bolo založené v roku 2006 ako dobrovoľné, záujmové, na štáte i politických stranách nezávislé združenie Hlavného mesta SR Bratislavy a krajských miest Slovenskej republiky. Združenie sa riadi stanovami, ktoré boli schválené jeho zakladateľmi.
  12.8.2009 | Zložka dokumentov: O nás
 

Mediálny servis

Zabezpečené proti spamu


Aktuálne

 • Seminár „Zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z.
  Zásadné zmeny v oblasti odpadového hospodárstva, ktoré zavádza nový zákon o odpadoch vyvolávajú potrebu bližšieho vysvetlenia. V júni preto kancelária K8 v spolupráci so spoločnosťou EKOS PLUS s.r.o. zorganizovala pre zástupcov krajských miest seminár s názvom „Zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z.“.
  16.7.2015 | Zložka dokumentov: Tlačové správy
 • Primátori krajských miest rokovali v Žiline
  Primátori krajských miest SR rokovali dnes v Žiline о aktuálnych témach, ktoré sa dotýkajú krajských miest. V prvom polroku tohto roka je predsedom Združenia K8 primátor mesta Žilina Igor Choma.
  24.4.2015 | Zložka dokumentov: Tlačové správy
 • Efektívne nakladanie s komunálnym odpadom [PDF, 318 kB]
  Dňa 24.9.2014 sa pod záštitou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a v spolupráci s veľvyslanectvom Holandského kráľovstva uskutočnil v Žiline druhý ročník konferencie e+ o efektívnom nakladaní s komunálnym odpadom.
  10.10.2014 | Zložka dokumentov: Tlačové správy
 • Nový návrh zákona o odpadoch
  Na rokovaní združenia K8 v Trenčíne 11.apríla 2014 sa primátori krajských miest dohodli, že považujú problematiku odpadového hospodárstva za veľmi dôležitú a preto budú venovať osobitnú pozornosť novému návrhu zákona o odpadoch, ktorý spracovalo Ministerstvo životného prostredia SR.
  24.6.2014 | Zložka dokumentov: Tlačové správy
 • Komuniké z rokovania Združenia K8 v Trnave
  Počas stretnutia primátorov krajských miest v Trnave boli predmetom rokovania hlavne témy financovania územnej samosprávy v súvislosti s návrhom rozpočtu na rok 2014, čerpania eurofondov – Partnerská dohoda 2014– 2020.
  8.11.2013 | Zložka dokumentov: Tlačové správy
 

Kontakt

Mapka
Združenie K8
Rudnayovo námestie č. 4
811 01 Bratislava
(sídlo)

Primaciálne námestie č. 1
811 01 Bratislava
(kancelária)
E-mail: kancelaria@k8.sk

Podrobný kontakt


Napíšte nám
 
 


Ochranný obrázok (captcha): deväť tri n


Informácie v päte

web & design , redakční systém

 • Aktualizácia obsahu: 18.8.2015